main section

New

New

با ما درمیان بگذارید

مرکز جامع ارتباطات مردمی پذیرای انتقادها، پیشنهادها، نظرها و درخواست‌های شما درخصوص فعالیت‌های آستان قدس رضوی است.

برای این موضوع درج موارد زیر الزامی است:

  1. مشخصات کامل برای ارتباطات بعدی

  2. توضیح کامل مطلب مورد نظر

  3. انتخاب موضوع 

  4. شماره تلفن همراه

نکته مهم:

موارد مربوط به شکایات به این سامانه مرتبط نیست. جهت ثبت شکایات خود به سایت  shekayat.razavi.ir مراجعه نموده و یا با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

05132002151

05132002251

New