پاسخگوی گرامی این نظرسنجی به منظور شناسایی مهمترین انتظارات شما از آستان قدس رضوی تهیه شده است. خواهشمند است با اعلام نظرات خود در خصوص هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در این امر یاری فرمایید.
***به چند نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه هدیه‌ای تقدیم خواهد شد***

نظرسنجی مهمترین انتظارات مردم از آستان قدس رضوی