تأمین حدود900 بسته معیشتی و اهدا به نیازمندان
تأمین حدود900 بسته معیشتی و اهدا یه نیازمندان

در مدت یکسال اخیر، مدیریت امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی با تمام توان به یاری اقشار آسیب‌پذیر شتافت.
هدف غالب طرح‌ها و اقدامات به اجرا در آمده، حمایت از اقشار بی‌بضاعت حاشیه شهر مشهد و روستاهای محروم بوده و تا رفع کامل بیماری، جریان همدلی و خدمت‌رسانی ادامه خواهد داشت.
در این مدت هزار بسته به ارزش تقریبی 660 میلیارد ریال تهیه و توزیع شد.
هر بسته متشکل از 14 قلم کالا شامل 10 کیلوگرم برنج ایرانی، 3 لیتر روغن مایع، 5 کیلوگرم حبوبات، 2 بسته ماکارونی، 2 قوطی رب، یک کیلوگرم سویا، 5 عدد ماسک، 5 قطعه صابون و نیز بسته فرهنگی شامل کتاب پویانمایی و دعای هفتم صحیفه سجادیه در نظر گرفته‌ شد.