حمایت مالی از 66 هزار خانوار نیازمند کشور در طرح سفره مهربانی 3
حمایت مالی از 66 هزار خانوار نیازمند کشور در طرح سفره مهربانی 3

نسیم رضوان از سَمت آستان قدس رضوی می‌وزد تا سُفره‌های شما را پُر از مِهـــــر نماید.
در طرح سفره مهربانی۳، به ۱۰۰۰ خانوار نیازمند شناسایی شده استان، توسط کانون‌های خدمت رضوی در خراسان شمالی به ارزش ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با مشارکت خیرین، کارت‌های اعتباری بانکی جهت تهیه نان متبرک رضوی، اهدا می‌شود.