اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست
اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست

مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی با هدف بسترسازی برای نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان، طرح «مادران ارزش‌ آفرین» را ویژه بانوان سرپرست خانوار محلات حاشیه شهر مشهد تدوین و به تازگی مراحل مقدماتی آن را به مرحله اجرا گذاشته است.
در این طرح، مادران و زنان سرپرست خانوار در محلات مختلف شهر مشهد شناسایی و در رده‌های مختلف کارآفرینی دسته‌بندی و متناسب با سطح آنها، از آموزش‌ها و مشاوره‌های تخصصی مرتبط با کارآفرینی بهره و مورد حمایت مالی و معنوی قرار خواهند گرفت.
رابطین کارآفرینی بین مرکز امور بانوان و مخاطبان طرح، از میان بانوان فعال اجتماعی در محلات هدف شناسایی شده و اکنون در مرحله گذراندن مصاحبه و توانمندسازی برای شروع فعالیت در محله خود هستند. فاز مقدماتی طرح برای 30 محله از سه منطقه 2، 5 و 13 تعریف شده و 45 رابط کارآفرینی از این محلات معرفی شده‌اند.
رابطین پس از توانمند شدن وارد محلات می‌شوند و نسبت به شناسایی بانوان سرپرست خانوار محله خود در چهار سطح شامل زنان سرپرست خانوار بی‌انگیزه، بانوان دارای انگیزه اما فاقد فن و مهارت درآمدزا، زنانی که استعداد خود را شناخته و کاری را آغاز کرده‌اند اما دانش توسعه اشتغال خود را ندارند و بانوانی که کارآفرین حرفه‌ای و موفق هستند، اقدام می‌کنند.
این طرح با نگاه اصلاح شده، از دل آسیب‌های تجربه شده از کارآفرین سازی صرف بانوان خارج شده و درصدد جایگزینی فرهنگ اشتغال خانواده‌محور با اشتغال خانگی است.